Navodila in vloga za občasno uporabo prostorov v upravljanju Zavoda Znanje Postojna